Författarfonden går igenom över 1 200 ansökningar om arbetsstipendier hösten 2021

Sveriges Författarfond fick in totalt 1 235 ansökningar om arbetsstipendier och extra-stipendier till litterära upphovsmän och kulturjournalister i höstens omgång. Beredningen har pågått under hela hösten och beslut är planerat till den 7 december 2021.

För många författare är det nu en nervös väntan inför nästa veckas beslutsmeddelande. Att få eller inte få ett stipendium kan vara skillnaden mellan att ha råd att skriva på heltid eller deltid och att inte kunna göra det.

Höstens stipendieutbud är förstärkt med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medfört för yrkesverksamma författare m.fl. Totalt kommer ca 400 arbetsstipendier att kunna beviljas, varav ungefär hälften kommer utgöras av extra-stipendier på ett något mindre belopp (ca 50 000 kr).

Inför beslut om stipendier väger författarfonden samman en rad olika syn­punkter: i första hand den litterära kvaliteten men också behov. Störst vikt läggs vid omfång och kvalitet i den sökandes litterära produktion efter det att han eller hon senast fick ett stipendium från Författarfonden. Kraven på den sökandes bok­produktion och verksamhet blir högre ju större stipendiet ifråga är. Konkurrensen är oftast mycket hård; andelen ansökningar som kan bifallas ligger normalt på 15-20 %.

  • Ettåriga arbetsstipendier är skattefria och f.n. på mellan 60 000 kr och 90 000 kr.
  • Treåriga arbetsstipendier är skattepliktiga och pensionsgrundande; staten betalar pensionsavgiften. Beloppet fr.o.m. år 2020 på 150 000 kr/år.
  • Femåriga arbetsstipendier är skattepliktiga och pensionsgrundande; staten betalar pensionsavgiften. Beloppet ligger för närvarande på 160 000 kr/år.

”Femårigt arbetsstipendium ges vanligtvis till litterära upphovsmän och översättare som kommit en liten bit i karriären; ofta har man därför haft både ett– och två- eller treåriga stipendier innan man tilldelas ett femårigt (och oftast har man haft ettåriga stipendier innan man tilldelas ett treårigt)”, skriver Författarfonden på sin hemsida.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är grundare och chefredaktör på Boktugg. Journalist sedan tidigt 90-tal och författare till ett tiotal böcker, både skönlitteratur och facklitteratur.