Starkt resultat för Natur & Kultur 2021

Per Almgren, vd Natur & Kultur.

Stiftelsen Natur & Kultur redovisar en omsättning på 407 miljoner kronor och ett resultat på 142 miljoner kronor för 2021, en resultatökning med 117 miljoner jämfört med 2020. 

Det är det goda utfallet för finansverksamheten och det mycket fina resultatet för förlagsverksamheten som bidrar till den positiva resultatutvecklingen. Det stärker stiftelsen i fortsatta satsningar, både på förlaget och på utdelningen av priser, stipendier och stöd för att stärka röster i det demokratiska samtalet.

– Det är glädjande med ett så gynnsamt år för stiftelsen, trots utmaningar med pandemin. Den fortsatt fina utvecklingen för förlagsverksamheten, med ett resultat på 68 miljoner, i kombination med en stark utveckling på börsen under 2021 och en framgångsrik finansförvaltning ligger till grund för det starka resultatet, säger Per Almgren, vd på Natur & Kultur, i ett pressmeddelande.

Över den kommande treårsperioden är avsikten att öka avsättningen från dagens cirka 17 miljoner kronor till dryga 26 miljoner kronor per år.

– Vi har arbetat intensivt under 2021 för att kunna utöka våra ekonomiska stöd, bland annat inom forskning och populärvetenskap. Att stärka forskares röster i det offentliga samtalet är ett sätt att uppnå vårt stiftelseuppdrag och stärka en demokratisk samhällsutveckling, säger Per Almgren.

I kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina ger Natur & Kultur även en miljon kronor i extra stöd till fyra organisationer som verkar för press- och yttrandefrihet samt mänskliga rättigheter i Ukraina, nämligen Civil Rights Defenders, Reportrar utan gränser, Svenska PEN samt Vox Ukraine. Natur & Kultur har också ett samarbete med det ukrainska läromedelsförlaget Ranok Publishing House, och tillgängliggör i Sverige ett urval av deras ukrainska läromedel i olika ämnen för lärare och elever som har behov av att upprätthålla undervisningen i tider av krig, flykt och oro.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Anna von Friesen