Kort intervju med en redaktör: Lena

Korta råd kan vara mycket bra för en författare. Bild: Istock

Hur skulle du beskriva ditt jobb kortfattat?

Att tillsammans med författaren arbeta fram den slutgiltiga versionen av ett manus. Inledningsvis handlar det om att ge råd kring rent strukturella saker, som att stryka eller flytta text, skriva till, fördjupa och utveckla. Därifrån går jag som redaktör ner på detaljnivå i den språkliga genomgången. Men det är alltid författaren som så att säga är författaren och som ska stå för sin text och vara nöjd med den. Redaktören är ett stöd, bollplank och en städare.

Om man tänker på alla de manus som passerar ditt skrivbord från aspirerande författare, hur lång tid brukar det ta innan du vet att just det här manuset är något alldeles särskilt och att det är värt att ta vidare? 

Man känner tidigt om ett manus har potential rent språkligt, men sedan handlar det om att se om där finns en historia som bär. Vad vill författaren berätta? Finns här en egen röst och ton? Kan detta intressera en vidare läsekrets? Ibland kan man ramla rakt in i en historia som griper tag, men där språket inte riktigt håller. För att det ska bli en fullträff måste stil och innehåll fungera tillsammans. Sedan har det förstås betydelse vilken genre det rör sig om.

Vad är det första du fäster dig vid i en roman du just fått i händerna? 

Språket och flytet. Alltid.

Vad är det vanligaste misstaget aspirerande författare gör?  

Att de laddar på för mycket inledningsvis så att texten blir övertydlig och överlastad. En god och intresseväckande person- och miljöbeskrivning till exempel behöver inte innebära att man går in på varje liten detalj. Det märks ofta när någon vill skriva ”litterärt” men inte ror det i hamn. Det enkla är många gånger det bästa, men också det svåraste.

Finns det någon bok som du brukar tipsa nya författare (eller andra) om att läsa, och i så fall, varför? 

Nej, ingen enskild bok. Tvärtom kan det vara en sjuka att försöka efterlikna andra – och inte minst hämmande. Att däremot läsa mycket och av många olika författare och stilar är förstås bra.

Är någon genre överrepresenterad i de manus ni får in? 

De flesta manus som vi får är romaner och de allra flesta behandlar mänskliga relationer av olika slag. Ingen särskild trend råder, men vi kan se en ”50-nyanser”-effekt. Det vill säga fler och tyvärr illa skrivna manus om sex. Det kommer även in fler fantasy-manus än tidigare. Det är också många som skriver om sig själva och olika svårigheter de haft i livet. På faktafronten är det många lärare eller pensionerade lärare som skriver om skolan/skolpolitiken/utvecklingen, och så får vi in många manus om personlig utveckling.

I dina ögon – vad är en god redaktörs uppgift?

Att vara ett stöd och bollplank till författaren för att få fram det bästa ur en text. Det handlar förstås om att bygga upp en tillit författare och redaktör emellan och att som redaktör vara konstruktiv, tydlig och lyhörd.

Om du fick ge ett enda tips till nya författare, som tänker sig att de ska skicka in ett manus till förlag, vad skulle det vara?

Följ din egen röst, snegla inte på andra och försök skriva som de gör. Det avslöjar sig och blir sällan bra.

Conny Palmkvist