Boktugg Insider användarvillkor

Dessa villkor reglerar medlemmens och Boktuggs rättigheter/skyldigheter.

Medlem äger inte rätt att kopiera och vidaredistribuera de epub-filer (eller eventuella andra kommande format) som laddas ner från Boktugg Insider till annan person eller tillgängliggöra för tredje part. Däremot får medlemmen själv använda filerna på obegränsat antal egna enheter såsom surfplattor, mobiltelefoner eller datorer.

Medlemskap/abonnemang löper tills vidare utifrån det alternativ som medlem valt vid registrering. Detta förnyas automatiskt vid periodens slut. Medlem kan när som helst stänga av automatisk förnyelse och då avslutas abonnemanget vid periodens slut. Medlem kan även när som helst ändra tidsperiod. Denna ändring träder då i kraft vid slutet av redan tecknad period. Erlagd avgift återbetalas ej.

Allt material på Boktugg Insider är copyright (C) Boktugg AB samt respektive upphovsman.